Get Adobe Flash player

Hızlı Kamera

Hızlı Kamera, çok hızlı hareket eden objelerin görüntülerini bir medya üzerine kaydetmeye yarayan kamera tipidir. Kayıt sonrası ise, görüntüler Ağır Çekim şeklinde izlenir. İlk hızlı kameralar hızlı gelişen olayların kaydını yapmaya yarıyorlardı, bugün ise hızlı kameralar artık tamamen elektronik yapıdadır ve CCD veya CMOS aktif piksel sensörleri kullanarak, saniyede 1000 frame veya üstünü DRAM’a kaydederek ve daha sonra Ağır Çekim şeklinde izleyerek bilimsel çalışmalar bile mümkün olmaktadır. Hızlı Kameralar, 1. Filme kayıt yapan film kameraları, 2. Yüksek hızda filme veya dijital ortama kareler kaydeden kameralar, 3. Dijital ortama video film kaydeden kameralar olmak üzere çeşitlenebilir.

Normal bir hareketli film saniyede 24 frame olarak kaydedilir ve izlenir. Televizyonda ise PAL 25 Frame/sn ve NTSC 29.97 Frame/sn şeklindedir. Hızlı kameralarda ise bu hız 250,000 Frame/sn’ye çıkabilmektedir. Son bilgilere göre saniyede 1,000,000,000 (1 Milyar) Frame kaydeden hızlı kameralar üretilmiştir. En hızlı kameralar, Bilimsel Araştırmalar, Askeri Testler ve Değerlendirmeler ve Endüstride kullanılmaktadır. Endüstrideki bazı örnekler: Üretim makinesini daha hassas ayarlamak için üretim anını kaydetmek, otomobil imalatçılarının Çarpışma Senaryolarını kaydederek, çarpışma anında gerçekten otomobile ve yolcuya ne olduğunu gözlemlemek ve buna göre tedbir almaları gibi. 1000 Frame/sn hızındaki ve 4 Megapiksel çözünürlükteki bir kamera kayıt için pek tabii ki büyük kapasiteli manyetik medyalara ihtiyaç duymaktadır. Örneğin böyle bir kameranın 1 saniyelik çekimi 11 Gigabyte’lık bir görüntü datası oluşturur.  

Hızlı kamera ile çekimlerdeki dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da, parlak ışık ihtiyacıdır. Işık ihtiyacını azaltmak için ve eğer renkli çekim gerekmiyorsa Monokrom çekim tercih edilebilir.

Televizyon uygulamaları

Hızlı kameralar, televizyon prodüksiyonlarında olayların çıplak gözle fark edilir hale getirilmesi gereken durumlarda kullanılmaktadır. Ayrıca özellikle Ağır-Çekim tekrarı gereken spor karşılaşmalarında ve normal ağır çekimler yeterince detay gösteremiyorsa hızlı kameralar kullanılır.(Kriket Maçları gibi)  

Bilimsel uygulamalar

Hızlı kameralar bilimsel araştırmalarda da artık sıkça kullanılmaktadır. Normal film çekimlerinin göstermediği detaylar için araştırmacılara çözüm olmuştur. Örneğin Biomekanik’te kurbağa ve böcek hareketlerini izlemek veya balık beslenmelerini gözlemek gibi.

Endüstride kullanım

Tepkisel (reactive) Bakımdan, Beklentisel (predictive) Bakıma geçerken, sistemin veya makinenin çökme veya arızalanma sebebini bulmak oldukça hayatidir. İmalat esnasında Hızlı Kamera ile yapılan çekimler olayların izlenebilirliğini sağlamıştır. Hızlı kameralar devamlı ve bir döngü içinde kayıt yaparlar. Yani, belli bir büyüklükteki dijital medya üzerine bir evvelki kaydı silerek yeni kayıt yaparlar ve bu süreklidir. İstenmeyen veya gözlem yapılması istenen olay olduğunda bir tetikleme sistemi ile sadece olay anını kaydetmiş olurlar ve burası daha sonra Ağır-Çekim şeklinde veya kare kare izlenir. Endüstrideki Hızlı Kamera uygulamalarının bazı örnekleri şunlardır : Çarpışma Testleri, Hareket Kayıt Sistemleri, Yüksek Hızlı Nesne Testleri, Mikrobiyolojik Analizler ve Titreşim Analizleri.