Get Adobe Flash player

Yapay Görme (Machine Vision)

Yapay Görme, kameralardan elde edilen görüntülerin bilgisayar yazılımlarıyla işlenmesi ve anlamlandırılmasıdır. Minimal düzeyde bir Yapay Görme Sistemi, görüntü sağlayıcı bir kamera ve aksesuarları, uygulamaya özel tasarlanan ışıklandırma sistemi ve dijital görüntüyü otomatik olarak işleyerek gerekli kararları veren yazılımların çalıştığı bir bilgisayardan oluşur. Bazı gelişmiş kameraların kendi içinde mikroişlemci bulunduğundan, ayrıca bir bilgisayar gerekliliği yoktur.

Bir Yapay Görme Sistemi, insanlar tarafından gerçekleştirilen Görsel Kalite Kontrol ve Denetleme işlemlerini daha az hatayla, daha hızlı ve daha ucuza gerçekleştirebilir.

Yapay Görme Sistemlerinin Üretim Otomasyonu’nda kullanılmasının en önde gelen yararları şunlardır:

·         Kalite Kontrolün standart hale gelmesi, istatistiksel denetimden %100 kontrole geçiş,

·         Kalitenin tutarlılığı ve tahmin edilebilirliğinin artırılması,

·         Kontrol sisteminde otomasyona gidilerek üretim maliyetinin azaltılması,

·         Hataların daha düzenli bir istatistiğinin tutulması ve böylece hataların kaynağının tespit edilerek önleyici bir yaklaşımın benimsenmesi ile Sıfır Hata idealine yaklaşılması.

Yapay Görme teknolojisinin uygulanması sonucu Otomatik Görsel Denetim Sistemleri ortaya çıkmaktadır. Bunlar üretim proseslerinde pek çok farklı noktada kullanılabilecek etkin sistemlerdir. Bu sayede, tüm kritik adımlar izlenebilir, kusurlar erken belirlenebilir ve ekipman problemleri hızla tanımlanabilir.Uygulama alanları sonsuzdur. Akıllı kameralar ile eğer yeterli ışık sağlanabiliyor ve görülebiliyorsa, denetleme, ölçme, doğrulama ve hizalama mümkündür. Bu şekilde kalite artışı ve maliyet düşüşü sağlanır.

Uygulama alanlarından bazıları şunlardır :

·         Ölçüm

·         1D & 2D Kod Okuma

·         OCV ve OCR

·         Renk Belirleme

·         Denetleme (Varlık/Yokluk Kontrolü, Kaynak Kontrolü gibi)

·         Yer belirleme, pozisyonlama, robot yönlendirme

VİSKAM, kalite kontrol ve proses otomasyonunda Yapay Görme teknolojileri ve sistemlerini kullanarak başta Otomotiv, Ambalaj, Gıda ve Plastik sektörleri olmak üzere Otomasyona ihtiyacı olan tüm sektörlere Uzman Çözümler sunmaktadır.